Skip to main content

Malé a střední kancelářské prostory

Kanceláře v malé nebo středně velké budově do 10 pater

Větrací zařízení je ovládáno:

 • Zaměstnancem nájemce společnosti dálkovým ovladačem
 • Výhradně společností spravující budovu

Zkontrolujte instalované ventilační zařízení

 • Jaký typ ventilačního zařízení je instalovaný?
 • Umístění ventilačního systému a průduchů
 • Umístění dálkového ovladače

 

Středně velká kancelář

bg-image
Schéma proudění vzduchu ve středně velké kanceláři

 Proud vzduchu přicházející z venku

 Proud vzduchu odcházející z místnosti

 Klimatizace cirkuluje pouze vnitřní vzduch

① Spínač dálkového ovládání
② Kryt ventilátoru
③ Větrací otvor (odvod vzduchu)
④ Dveřní průduch
⑤ Průduch / krycí ventilační mřížka
⑥ Ventilátor s rekuperací tepla

Schéma ventilace ve středně velké kanceláři

 Klimatizace

 Ventilátor

 Spínač dálkového ovládání

 Větrací otvor (odvod vzduchu)

 Větrací otvor (přívod vzduchu)

Malé kanceláře

bg-image
Schéma proudění vzduchu v malé kanceláři

 Proud vzduchu přicházející z venku

 Proud vzduchu odcházející z místnosti

 Klimatizace cirkuluje pouze vnitřní vzduch

① Spínač dálkového ovládání
② Kryt ventilátoru
③ Větrací otvor (odvod vzduchu)
④ Dverový prieduch
⑤ Průduch/ krycí ventilační mřížka
⑥ Ventilátor s rekuperací tepla

Schéma větrání v malé místnosti

 Klimatizace

 Ventilátor

 Spínač dálkového ovládání

 Větrací otvor (odvod vzduchu)

 Větrací otvor (přívod vzduchu)

Pravidelné čištění a údržba

Provoz a údržba klimatizačních a ventilačních zařízení je prováděna:

 • Společností spravující budovu a správcem zařízení (středně velké kanceláře)
 • Zaměstnanci nájemní společnosti (malé kanceláře)

Je důležité pochopit:

 • Provozní stav ventilačního zařízení, tj.: provozní čas, množství vzduchu atd.
 • Harmonogram čištění a stav údržby

Zkontrolujte, vyčistěte & vyměňte filtry

Filtry se instalují do ventilačního potrubí za průduchami ve stěnách a stropech. Pokud jsou filtry ucpané nečistotami, účinnost větrání se sníží. Je možné, že si ani nevšimnete, že se ventilační kapacita zhoršila.
Je důležité pravidelně čistit nebo vyměňovat filtry a vzduchové  potrubí.

Nikdy nepoužívejte větrací systémy bez filtrů. Filtry zabraňují vniknutí venkovních nečistot a chrání tak ventilační zařízení i vaše zdraví.

 • Filtry by měly být kontrolovány jedenkrát měsíčně z hlediska čistoty a stavu a jedenkrát ročně vyměněny.

Doporučené intervaly údržby a kontroly konzultujte s odborníkem. Tak zajistíte dlouhou životnost a spolehlivost zařízení.

Pokud máte jakékoliv problémy s prozovem, údržbou nebo čištěním ventilačního zařízení, obraťte se na odborníka na HVAC zařízení.

Vytvořte průchod vzduchu otevřením oken a vstupních dveří.

Používejte větrací zařízení spolu s otevřenými okny a dveřmi.

Prostorové rozvržení kanceláře se často mění a nainstalovaný ventilační systém už nemusí vyhovovat nově rozvrženému prostoru. Může tak dojít k nerovnoměrnému rozložení teploty a stagnaci vzduchu. V malých až středně velkých kancelářích můžete efektivně větrat pomocí ventilačního zařízení a otevřených oken/dveří. 

 • Otevrírejte okna každou hodinu zhruba na 10 minut.

Ještě účinější je větrat dvakrát po 5 minutách.

Čím častěji budete větrat, tím zdravější vzduch budete dýchat. Doporučujeme větrat před začátkem pracovní doby a v čase přestávek.

Prosklená kancelářská chodba
Moderní konferenční místnost s bílými židlemi a dřevěným konferenčním stolem.

Otevřete okna (dveře) a vytvořte průchod vzduchu

Pokud větráte otevřeným oknem, je lepší otevřít dvě okna místo jednoho, tak aby byl umožněn přívod vzduchu. Účinek je ještě lepší, pokud jsou okna umístěna diagonálně.

Nejefektivnější je otvírání oken, které jsou umístěny diagonálně.

Schéma větrání v malých a středně velkých kancelářích
Schéma větrání v malých a středně velkých kancelářích

Otevřením dvou oken umístěných blízko u sebe nevyvětráte celou místnost.

Nedostatečná cirkulace vzduchu

Neučínnost větrání způsoboje otevření oken umístěných blízko u sebe, čímž se nevytváří potřebná cirkulace vzduchu.

Máte problém vyvětrat i přesto, že jste otevřeli okna a dveře?

Pokud máte pocit, že je proudění vzduchu v místnosti nedostatečné

 • otevřete okno, kterým proudil čerstvý vzduch pouze částečně
 • a druhé, kterým byl vzduch odváděn otevřete dokořán.

Menší otvor pro přívod vzduchu způsobuje silnější proudění vzduchu, to zvyšuje efektivitu ventilace. Úzký otvor pro přívod vzduchu a širší otvor pro výstup vzduchu pomáhá promíchat vnitřní vzduch a větraný vzduch na větší ploše místnosti.

Problémy s větráním

Místnost bez oken

Pokud místnost nemá okna, musíte nejdříve zkontrolovat umístění větracích průduchů (odvod vzduchu) na stropě. Otevření dveří a umístění ventilátorů nebo vzduchové cirkulace pomůže odvádět vzduch z místnosti.

Příklad ①:
Umístění ventilačního otvoru (odvod vzduchu) je mimo konferenční místnost.

Když je ventilační otvor (odvod vzduchu) mimo místnost, otevřete dveře a pomocí ventilátoru odvádějte vzduch pryč z místnosti. V tomto případě je efektivnější mít ventilátor nebo jiný cirkulátor vzduchu v konferenční místnosti, blízko dveří.

Schéma proudění vzduchu s ventilátory, když je větrací průduch mimo místnost

Příklad ②:
Umístění větracího otvoru (odsávání vzduchu) je uvnitř konferenční místnosti.

Pokud je ventilační otvor (odvod vzduchu) vevnitř místnosti, otevřete dveře a pomocí ventilátoru přivádějte vzduch do místnosti.

Schéma poudění vzduchu s ventilátory, když se větrací otvor nachází v místnosti.

Koncentrace CO2 v konferenčních místnostech

Uzavřené konferenční místnosti jsou obzvlášť citlivé na stagnaci vzduchu. Při dlouhých schůzkách se koncentrace CO2 v místnosti se rychle zvyšuje. Nahromadění CO2 může vést k poklesu soustředění a pracovní výkonnosti. Pokud chcete konferenční místnost rychle vyvětrat, zkombinujte ventilační zařízení s otevřením oken a dveří.

Diagram zobrazující změny koncentrace CO2 v konferenční místnosti v průběhu dne

Změna koncentrace CO2 v konferenční místnosti

Užitečné rady pro vás:

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky