Skip to main content

Kanceláře a obchody ve velkých budovách s uzavřenými okny

Ve velkých budovách, kde okna zůstávají zavřená (např. velké kancelářské a komerční budovy), je větrání účinně prováděno ventilačními systémy. Velké zařízení je instalováno v technické místnosti, která je pro veřejnost nepřístupná a používá ji pouze správcovská společnost.

V případě kancelářských a komerčních budov Evropský a národní stavební zákon stanovuje, že budova musí být vybavena dostatečnou ventilační kapacitou pro zajištění zdraví osob pohybujících se v budově i v případě, že je přeplněná.

Provoz ventilačního zařízení je u každé budovy jiný.

  • Provozní čas ventilačního zařízení:
    Je nastaven podle předem stanoveného plánu na základě přítomnosti lidí: např. od 9 do 18 hodin. 
  • Máte nepravidelnou pracovní dobu nebo pracujete o svátcích?
    Domluvte se se správcem zařízení ve vaší budově na provozu, tak aby bylo zajištěno dostatečné větrání kanceláří během pracovní doby.

Kontrolní seznam pro ventilaci

 Umístění instalace a typ ventilátorů a ventilačních zařízení 

Větrací otvory, přívody vzduchu atd. V obytných prostorech nebo kancelářích, konferenčních místnostech, recepcích, šatnách, koupelnách, toaletách atd.

 Provozní hodiny pro ventilační zařízení (pracovní dny / svátky)

 Množství ventilačních systémů pro větrání (pracovní dny / svátky)

 Časování a harmonogram údržby ventilačního zařízení

 Harmonogram a cyklus pro čištění a výměnu filtrů

Zanesený filtr

Zanesený filtr

Zanesený větrací otvor

Zanesený větrací otvor (odvod a přívod vzduchu)

Moderní kanceláře s pěti podnikateli v pohybu

Výjímečně vysoká návštěvnost kanceláří

Občas se stává, že se v konferenčních místnostech sejde najednou mnoho lidí, a tím se zvyšuje znečištění vzduchu. V tomto případě doporučujeme více větrat.


Další možností je automatické zvýšení nainstalováním CO2/IAQ senzorů.

Další podrobnosti o metodách větrání naleznete v kapitole o větrání malých a středně velkých kanceláří.

Individuální ovládání ventilačního zařízení ve velkých budovách

Dokonce i ve velkých budovách bez oken, kdy je v místnosti dálkový ovladač pro klimatizaci nebo ventilační zařízení, může být nutné, aby zaměstnanci ovládali ventilaci sami.


Podívejte se na naše užitečné rady pro malé a středně velké kanceláře.

Moderní kanceláře ve vysokých prosklených budovách

Užitené rady pro vás:

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky