Skip to main content

Malé prodejny

Samostatně stojící budovy, např.: restaurace nebo obchody s vchody směřující do ulice

Ventilační zařízení instalované v malých obchodech většinou ovládají zaměstnanci dálkovým ovládáním. Většina lidí v provozovně ví, kde se zařízení a ovládání nachází.

V obchodech a restauracích jsou běžné 2 typy ventilačních zařízení:

1. Větrání pomocí stropního ventilátoru
2. Větrání pomocí ventilace s rekuperací tepla (většinou zapuštěné do stropu) 

1. Větrání pomocí stropního ventilátoru

bg-image
schéma větrání stropním ventilátorem v prodejně nebo v restauraci

 Proud vzduchu vstupující z venku

 Proud vzduchu vycházející z místnosti 

 Klimatizace cirkuluje pouze vnitřní vzduch

① Spínač dálkového ovladače
② Kryt ventilátoru
③ Vetrací otvor (výfuk)
④ Dveřní větrání
⑤ Průduch/krycí ventilační mřížka
⑥ Ventilátor s rekuperací tepla

schéma ventilace stropním ventilátorem v prodejně nebo v restauraci

 Kllimatizace

 Ventilátor

 Spínač dálkového ovládání

 Ventilační otvor (odvod vzduchu)

 Ventilační otvor (přívod vzduchu)

2. Větrání pomocí ventilátoru s rekuperací tepla

bg-image
shcéma proudění vzduchu v prodejně

 Proud vzduchu přicházející z venku

 Proud vzduchu vycházející z místnosti  

 Klimatizace cirkuluje pouze vnitřní vzduch

① Spínač dálkového ovladače
② Kryt ventilátoru
③ Větrací otvor (výfuk)
④ Dveřní větrání
⑤ Průduch/krycí ventilační mřížka
⑥ Ventilátor s rekuperací tepla

Schéma ventilace s rekuperací tepla v obchodě nebo v restauraci

 Klimatizace

 Ventilátor

 Spínač dálkového ovládání

 Ventilační otvor (odvod vzduchu)

 Ventilační otvor (přívod vzduchu)

Kontrolní seznam pro ventilaci:

 Zkontrolujte nainstalované ventilační zařízení

  • Typ nainstalovaného ventilačního systému?
  • Umístění ventilačního systému a průduch
  • Umístění dálkového ovladače

 Zkontrolujte filtry

Filtry se instalují za větracími otvory na stěnách a stropech. Pokud dojde k ucpání filtru nečistotami, tak se účinnost větrání snižuje. Je možné, že si ani nevšimnete, že se ventilační kapacita zhoršila.

Je důležité pravidelně čistit a nebo měnit filtry. Nikdy nepoužívejte ventilační systémy bez filtrů. Filtry zabraňují vniknutí vnějších nečistot a chrání tak vás i zařízení samotné.

 Zkontrolujte činnost dálkového ovladače

Provoz větracích systémů je často ovládaný dálkovým ovladačem na klimatizace. Ujistěte se, že vám větrací systémy správně fungují i mimo sezónu, když neklimatizujete a nevytápíte.

 

Příklady zanešených větracích otvorů a filtrů v malých prodejnách a restauracích.

Zanesená stropní mřížka

Stropní větrání

Zanesený větrací ventilátor

Větrák

zanesená venkovní mřížka

Venkovní průduch

Vytvořte průchod vzduchu otevřením oken a vstupních dveří

konferenční místnost s otevřeným oknem a dveřmi

Používání ventilačního zařízení spolu s otevřenými okny a dveřmi

  • Každou hodinu otvírejte okna zhruba na 10 minut

Ještě účinější je větrat dvakrát do hodiny na 5 minut

Čím častěji budete větrat, tím zdravější a čerstvější vzduch budete dýchat. Doporučujeme větrání před začátkem pracovní doby a v čase přestávek.

Otevřete okna, abyste umožnili průchod vzduchu

Pokud je větrání prováděno otevřením oken, tak je lepší mít otevřená 2 okna, tak aby byl umožněn průchod vzduchu. Tento efekt bude ještě lepší, pokud budou okna vůči sobě diagonálně umístěna.

Schéma porudění vzduchu v zasedací místnosti při otevřených oknech a dveřích
Schéma proudění vzduchu v zasedací místnosti s otevřenými okny

Nedostatečná cirkulace vzduchu

Pokud jsou otevřená okna blízko sebe, zmenšuje se tím prostor, kde dochází k cirkulaci vzduchu a tím se snižuje efektivita větrání.

2 okna otevřená blízko sebe zabraňují v proudění vzduchu po celé místnosti.

Potíže ve vytvoření vánku v místnosti, ikdyž jsou otevřená okna?

Pokud cítíte, že proudění vzduchu v místnoti je nízké:

  • Otevřete okno dodávající vzduch pouze částečně
  • Otevřete okno odvádějící vzduch více pro lepší proudění

Menší otvor pro přivod vzduchu způsobuje silnější proudění vzduchu, to zvyšuje efektivitu ventilace. Úzký otvor pro přívod vzduchu a širší otvor pro výstup vzduchu pomáhá promíchat vnitřní vzduch a větraný vzduch na větší ploše místnosti.

Schéma proudění vzduchu v zasedací místnosti s otevřenými okny a dveřmi

Místnosti bez oken

Pokud místnost nemá okna, musíte nejdříve zkontrolovat umístění větracích průduchů (pro odvod vzduchu) na stropě. Otevření dveří a umístění ventilátorů nebo vzduchové cirkulace pomůže odvádět vzduch z místnosti.

Příklad ①:
Ventilační průduchy jsou mimo místnost:

Pokud jsou ventilační průduchy (odvod vzduchu) mimo místnost otevřete dveře a pomocí ventilátoru odvádějte vzduch mimo místnost.

V tomto případě je efektivnější mít buď ventilátor nebo cirkulaci vzduchu uvnitř místnosti i těsně před dveřmi.

Schéma proudění vzduchu s ventilátory když jsou vetilační průduchy mimo místnost

Příklad ②:

Ventilační průduchy jsou uvnitř místnosti:

Pokud je větrací otvor (odvod vzduchu) uvnitř místnosti, otevřete dvíeře a pomocí ventilátoru pošlete vzduch dovnitř místnosti.

Schéma prodění vzduchu ventilátory, když jsou umístěny v místnosti

Užitečné rady pro vás:

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky