Skip to main content

Institut Pasteur de Lille vyhodnotil účinnost čističek vzduchu Daikin proti respiračním virům

Brusel, 12. července 2021 - Renomovaná francouzská laboratoř Institut Pasteur de Lille z výsledků testů vyhodnotila, že řada čističek vzduchu společnosti Daikin eliminuje více než 99,98 % lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty*.

  • Podle testů provedených v laboratořích Institutu Pasteur de Lille eliminovaly čističky vzduchu Daikin více než 99,98 % lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty. Tento virus je ze stejné rodiny jako SARS-CoV-2, koronavirus stojící za pandemií COVID-19.
  • Jednotky byly rovněž vyhodnoceny jako 99,93% účinné proti viru H1N1 za 2,5 minuty.
    H1N1 je virus způsobující běžnou chřipku.
  • To znamená, že čističky vzduchu Daikin jsou dalším pomocníkem v boji proti respiračním onemocněním. Kompaktní čistička typu plug-and-play může značně omezit riziko přenosu respiračních virů.
  • Tato skutečnost je důležitým opěrným bodem v plánu společnosti Daikin stát se významným hráčem v oboru čištění vzduchu, na trzích v Evropě, na Středním východě a v Africe.

Testovaná účinnost proti koronaviru

Jako specialista na kvalitu vnitřního vzduchu považuje Daikin za své poslání poskytovat inovativní řešení a prodává čističky vzduchu již více než 45 let. Jeho čističky vzduchu a patentovaná technologie čištění vzduchu, použitá v jiných zařízeních Daikin, již dlouho prokazují svou účinnost proti znečištění vzduchu i sezónním pylům a virům.

Společnost Daikin Europe N.V. pověřila francouzskou laboratoř Institut Pasteur de Lille testováním své řady čističek vzduchu, aby posílila tvrzení o účinnosti své technologie. Nyní bylo s konečnou platností potvrzeno, že modely Daikin eliminují více než  99,98 % lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty. Jde o důležitý úspěch.

Institut Pasteur de Lille provedl test s virem HCoV-229E, což je koronavirus blízce příbuzný SARS-CoV-2. Z bezpečnostních důvodů nebyl použit samotný virus SARS-CoV-2. Skutečnost, že oba viry jsou ze stejné rodiny, je pádným dokladem, že čističky vzduchu Daikin jsou důležitými zbraněmi při snížení rizika přenosu viru a pomáhají v boji s pandemií COVID-19.

Účinnosti čističek vzduchu Daikin je dosaženo kombinací vysoce výkonného elektrostatického HEPA filtru, který virus zachycuje, virus je následně vystaven působení patentované technologie Daikin Flash Streamer, která jej eliminuje.

Ústav také testoval účinnost čističek vzduchu proti H1N1, viru způsobujícímu sezónní chřipku. Za stejných testovacích podmínek Institut Pasteur de Lille shledává, že čističky vzduchu Daikin eliminují více než 99,93 % tohoto viru H1N1 za 2,5 minuty. To ukazuje, že tyto čističky jsou rovněž velmi účinné v boji proti chřipce.

Čištění vzduchu a ventilace jsou klíčem ke zdravému vnitřnímu prostředí

Čističky vzduchu Daikin čistí vzduch v interiéru tím, že jej cirkulují skrz čističku a nechají ho projít mnoha filtry a čisticími technologiemi. Čističky se obvykle používají v obytných prostorech, malých kancelářích, maloobchodních prodejnách, učebnách, čekárnách zdravotnických zařízení a v ordinacích. Proudění vzduchu v čističce vzduchu je cca 330 m³/h. To znamená, že objem vzduchu průměrné místnosti proudí čističkou několikrát za hodinu.

Olivier Luminati, koordinátor projektů čističek vzduchu v Daikin, který blízce spolupracoval s Institutem Pasteur de Lille na projektu testování, říká: „Výsledky zkoušek jsou pro společnost výbornou zprávou. V době, kdy se všichni připravují na návrat do kanceláří a na normální život, můžeme vytvořit podmínky, abychom tak učinili bezpečnějším způsobem. Úsilí společnosti Daikin o zdravé prostředí v interiérech vedlo k širokému portfoliu výrobků pro filtraci a čištění vzduchu. Tyto technologie používáme v našich klimatizacích, systémech pro vytápění a větrání velkých i malých budov. V zásadě můžeme pomoci každému, kdo potřebuje čistý a čerstvý vzduch v interiéru, najít správné řešení “.

Kvalita ovzduší v interiérech má velký vliv na výkon a rozpoložení lidí. Existuje mnoho faktorů ovlivňujících kvalitu vzduchu, jsou to částice PM2,5, alergeny, vlhkost vzduchu atd. Daikin uvedl na trh svou první čističku vzduchu v roce 1975 v Japonsku. Anthony Dimou, generální manažer pobočky pro čističky vzduchu Daikin pro region Evropy, Středního východu a Afriky: „Výsledky, ke kterým došel Institut Pasteur de Lille, jsou jak pro nás, tak pro společnost jako celek průlomem. Jsem si jist, že se Daikin může stát referenční společností pro řízení kvality ovzduší v interiérech pro region Evropy, Středního východu a Afriky“.

* Detailní výsledky testu pro jednotlivé čističky vzduchu Daikin:

  • Čistička Daikin MCK55WVM (obchodní název MCK55W), testovaná Institutem Pasteur de Lille, likviduje 99,996 % lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty při činnosti na rychlost ‘turbo’ v laboratorních podmínkách (vzduchotěsná komora s vnitřním objemem 0,47 m³, bez výměny vzduchu). Lidský koronavirus HCoV-229E je odlišný od viru odpovědného za COVID-19, SARS-CoV-2, ale náleží do stejné rodiny koronavirů.’
  • Čistička Daikin MC55WVM (obchodní názvy MC55W/VB), testovaná Institutem Pasteur de Lille, likviduje 99,98 % lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty při činnosti na rychlost ‘turbo’ v laboratorních podmínkách (vzduchotěsná komora s vnitřním objemem 1,4 m³, bez výměny vzduchu). Lidský koronavirus HCoV-229E je odlišný od viru odpovědného za COVID-19, SARS-CoV-2, ale náleží do stejné rodiny koronavirů.’
  • Čistička Daikin MCK55WVM (obchodní název MCK55W), testovaná Institutem Pasteur de Lille, likviduje 99,986 % chřipkového viru A subtypu H1N1 za 2,5 minuty při činnosti na rychlost ‘turbo’ v laboratorních podmínkách (vzduchotěsná komora s vnitřním objemem 0,47 m³, bez výměny vzduchu).
  • Čistička Daikin MC55WVM (obchodní názvy MC55W/VB), testovaná Institutem Pasteur de Lille, likviduje 99,93 % chřipkového viru A subtypu H1N1 za 2,5 minuty při činnosti na rychlost ‘turbo’ v laboratorních podmínkách (vzduchotěsná komora s vnitřním objemem 0,47 m³, bez výměny vzduchu).’

Pro více informací navštivte:

Inovace kvality ovzduší v interiérech Daikin

Čističky vzduchu Daikin

Informace o technologii Daikin Flash Streamer

Internetové stránky Institutu Pasteur de Lille

 

O společnosti Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.

Daikin je významným evropským výrobcem klimatizací, tepelných čerpadel a chladicích zařízení s přibližně 7 600 zaměstnanci v celé Evropě a 10 hlavními výrobními závody (v Belgii, České republice, Německu, Itálii, Turecku a ve Velké Británii).

Díky více než 90letým zkušenostem s vývojem a výrobou technologií vytápění a chlazení je společnost Daikin lídrem na trhu v oblasti klimatizací i tepelných čerpadel. Daikin VRV a Daikin Altherma jsou nejprodávanější systémy tepelných čerpadel v Evropě a dodnes je dodáno přes 500 000 systémů.

V České republice společnost Daikin vyrábí a prostřednictvím svých obchodních partnerů dodává tepelná čerpadla, zásobníky teplé vody, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, fan-coil jednotky, chladicí jednotky – a to jak pro bytové domy, tak pro komerční sféru i pro průmyslové aplikace.

 

Kontakt pro média:

Jana Mašatová, Marketing Officer

Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.                       

+420 778 469 247

masatova.j@daikin.cz

 

 

 

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky